กาแฟเพื่อสุขภาพ
Check Page Rank

สโมสร กาแฟ

We're passionate about coffee. 

กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่คนทั้งโลกส่วนใหญ่ดื่ม โดยคนอเมริกันดื่มประมาณ 700-800 ถ้วยต่อคนต่อปี คนญี่ปุ่น 400-500 ถ้วยต่อคนต่อปี คนไทยดื่ม 200 ถ้วยต่อคนต่อปี ดังนั้นการใช้สินค้าที่เป็นกาแฟมาสร้างเครือข่ายผู้บริโภคจะมีความครอบคลุมสูงมาก และจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขยายไปนานาประเทศได้ง่ายที่สุด ซึ่งเป้าหมายการเป็นกาแฟอันดับ 1 ของโลกที่จะดึงเงินเข้าประเทศก็จะประสบผลได้ง่ายขึ้น​​

Premax Coffee

Language

​​​​​​Coffee

Thailand
English

PEEM

Arabica Coffee

It's the gift that keeps on giving all year long.

ประโยชน์ที่ได้จากกาแฟของเรา

Peem Coffee

Add url free